TT  Nội dung  Địa điểm

1

Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả   tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

Dự án đầu tư xây dựng công tr.nh mở rộng QL1 đoạn Km1374+525- Km1392 và đoạn Km1405+000 - Km1425+000

Tỉnh Khánh Hòa

3

 Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cù Mông  Tỉnh Bình Định và Phú Yên

4

 Dự án đầu tư xây dựng khách sạn BOTA NIC 1, BOTA NIC 2  tỉnh Khánh Hòa

5

 Dự án đầu tư xây dựng khách sạn BOTA NIC 3  tỉnh Bình Định

6

 Dự án đầu tư xây dựng khách sạn BOTA NIC 4  TP HCM
7

 Dự án đầu tư xây dựng khách sạn ĐC T99 

tỉnh Phú Yên
8

 Dự án đầu tư xây dựng sân tập Golf Hillside 

tỉnh Phú Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
Video

Quốc hội TV - Khởi động dự án mở rộng hầm Hải Vân 2

Hình ảnh
  • ACIT
  • Sd
  • cm
  • ht-vat lieu
  • Hl
  • Bb
  • Hải thạch