TT  Nội dung  Địa điểm

1

Tư vấn khảo sát bổ sung để lập dự án đầu tư theo hướng tuyến mới - Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả

  tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, lập dự toán và tổng dự toán phần BT - Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả

tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

3

 

Thầu phụ thực hiện công tác tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công các gói thầu: số 4; 5; 6; 1B-2...thuộc Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả

Tỉnh Bình Định và Phú Yên

4

 

Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công đoạn đoạn Km1374+525- Km1392 và đoạn Km1405+000 - Km1425+000 - Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1

tỉnh Khánh Hòa

5

 Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hưng Phú Tỉnh  Phú Yên

6

 Tư vấn khảo sát, lập TKKT thi công hệ thống chiếu sáng và lan can cầu Hùng Vương Tỉnh  Phú Yên
7

 Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/500; lập dự án đầu tư; lập thiết kế BVTC dự án khu trung tâm hành chính mới và khu dân cư mới huyện

 

Đông Hòa

tỉnh Phú Yên

 

 

 

 

 

 

 

QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
Video

Quốc hội TV - Khởi động dự án mở rộng hầm Hải Vân 2

Hình ảnh
  • ACIT
  • Sd
  • cm
  • ht-vat lieu
  • Hl
  • Bb
  • Hải thạch