TT  
 
Tên thiết bị  Số lượng Chất lượng
hiện tại
Hình ảnh

Máy Bơm bê tông Sany (70 m3/h)   01  Tốt

Máy Bơm bê tông maipuzteR ( 70 m3/h) 

 01  Tốt

Máy Bơm bê tông maipuzter (60 m3/h)   01  Tốt

Máy Bơm ISUZU   01  Tốt

Trạm trộn bê tông xi măng 1000l   01  Tốt

Trạm trộn bê tông xi măng 60m3/h   01  Tốt

Trạm trộn bê tông xi măng 90m3/h   01  Tốt

Máy trộn bê tông 250l  06  Tốt

Máy đầm dùi  10  Tốt

10 

Máy đầm cóc   04  Tốt

11 

Máy đầm bàn   04  Tốt

12 

Kìm thủy lực ép đầu cốt  02   Tốt

13 

Máy khoan bê tông cầm tay   05   Tốt

14 

Máy khoan cắt bê tông   04   Tốt

15 

Pa lăng xích   05 
 
QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
Video

Quốc hội TV - Khởi động dự án mở rộng hầm Hải Vân 2

Hình ảnh
  • ACIT
  • Sd
  • cm
  • ht-vat lieu
  • Hl
  • Bb
  • Hải thạch