TT  
 
Tên thiết bị  Số lượng Chất lượng
hiện tại
Hình ảnh

Máy nghiền sàng 150 Tấn/h    01  Tốt

Máy nghiền sàng 80 Tấn/h 

 01  Tốt

Máy nghiền sàng 200 Tấn/h   01  Tốt

Máy nghiền côn 1200   02   Tốt

Máy nghiền côn 900    02  Tốt
QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
Video

Quốc hội TV - Khởi động dự án mở rộng hầm Hải Vân 2

Hình ảnh
  • ACIT
  • Sd
  • cm
  • ht-vat lieu
  • Hl
  • Bb
  • Hải thạch