TT  
 
Tên thiết bị  Số lượng Chất lượng
hiện tại
Hình ảnh

Máy đo toàn đạc điện tử     06   Tốt

Máy thuỷ bình  

 05   Tốt

Máy kinh vĩ    02   Tốt

GPS cầm tay    02    Tốt

Máy khoan địa chất công trình      02  Tốt
QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
Video

Quốc hội TV - Khởi động dự án mở rộng hầm Hải Vân 2

Hình ảnh
  • ACIT
  • Sd
  • cm
  • ht-vat lieu
  • Hl
  • Bb
  • Hải thạch