TT  
 
Tên thiết bị  Số lượng Chất lượng
hiện tại
Hình ảnh

Ủi Komatsu-D65   01  Tốt

Ủi Komatsu D50-16 

 01  Tốt

Ủi Komatsu D37   01  Tốt

Ủi Komatsu D41  01  Tốt

Ủi Komatsu D40   01  Tốt

San Komatsu 03   01  Tốt

San Hitachi   02  Tốt
QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
Video

Quốc hội TV - Khởi động dự án mở rộng hầm Hải Vân 2

Hình ảnh
  • ACIT
  • Sd
  • cm
  • ht-vat lieu
  • Hl
  • Bb
  • Hải thạch