TT  
 
Tên thiết bị  Số lượng Chất lượng
hiện tại
Hình ảnh

Lu Rung Hamm  01  Tốt

Lu rung 91D

 01  Tốt

Lu Rung Bomag  01  Tốt

Lu 9 lốp Watanabe  01  Tốt

Lu Rung Dynapac  01  Tốt

Xe lu Libero  01  Tốt  

Lu rung Sakai SV 520  01  Tốt

Lu rung bomax ĐT  01  Tốt

Lu Sakai SV 620  01  Tốt

10 

Lu rung Sakai SV 520HL  01  Tốt

11 

Lu rung Ham 3414  01  Tốt

12 

Lu rung Ham 3520  01  Tốt

13 

Lu Rung Dynapac 50SA 0931  01  Tốt

14 

Lu rung sakai SV 500  01  Tốt

15 

Lu rung sakai SV 510  01  Tốt

16 

Lu Rung CAT CS563  01  Tốt

17

 Lu Rung CAT CS563  01  Tốt

18 

Lu tĩnh Sakai  01  Tốt

19 

Lu tĩnh Watanabe  01  Tốt

20

 Lu rung Bomax  01  Tốt

21 

Lu Rung Dynapac 50SA 0930  01  Tốt

22 

Lu Rung Hamm  01  Tốt

23 

Lu Rung Hamm  01  Tốt

24 

Xe lu Dypamac  01  Tốt

 

QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
Video

Quốc hội TV - Khởi động dự án mở rộng hầm Hải Vân 2

Hình ảnh
  • ACIT
  • Sd
  • cm
  • ht-vat lieu
  • Hl
  • Bb
  • Hải thạch