TT  Nội dung  Địa điểm

1

Khai thác, cung cấp đất đắp tại Xã Đông Hòa, Xuân Nam huyện Đông Hòa

  tỉnh Phú Yên

Khai thác, cung cấp cát tại Xã An Chấn huyện Tuy An 

tỉnh Phú Yên

3

Cung cấp bê tông thương phẩm tại thành phố Tuy Hòa và xuân hòa Xuân Nam huyện Đông Hòa

Tỉnh Phú Yên

 

 

 

QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
Video

Quốc hội TV - Khởi động dự án mở rộng hầm Hải Vân 2

Hình ảnh
  • ACIT
  • Sd
  • cm
  • ht-vat lieu
  • Hl
  • Bb
  • Hải thạch