VỒN ĐIỀU LỆ VÀ DOANH THU CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

 

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN THƯƠNG MẠI TRUNG HẢI

 

2. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU HẢI THẠCH

 

3. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI THẠCH

 

3. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG LONG

 

4. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VINA S.F

 

5. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG A2Z

 

6. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI THẠCH BOT

QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
Video

Quốc hội TV - Khởi động dự án mở rộng hầm Hải Vân 2

Hình ảnh
  • ACIT
  • Sd
  • cm
  • ht-vat lieu
  • Hl
  • Bb
  • Hải thạch