Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Xin chào mừng đến với website của Công ty Cổ phần Skyfarm (CTCP Skyfarm).

Sự thỏa thuận sau đây sẽ được áp dụng đối với tất cả các trang của wesite được chúng tôi đăng tải. Việc quý khách sử dụng website của chúng tôi có nghĩa rằng quý vị đồng ý và chấp thuận các điều khoản và xác nhận rằng quý vị đã đủ tuổi vị thành niên theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào.

Quý khách nên xem lại các Điều khoản sử dụng hiện hành mỗi lần ghé thăm website của Götula. Việc quý vị tiếp tục sử dụng website sẽ chứng minh việc đồng ý và chấp thuận Điều khoản sử dụng hiện hành; tuy nhiên những thay đổi của Điều khoản sử dụng kể từ sau lần sử dụng website cuối cùng của quý khách sẽ không có hiệu lực trở về trước.

Ngoại trừ những thay đổi, Điều khoản sử dụng có hiệu lực tại thời điểm xảy ra khiếu nại hay tranh chấp giữa quý khách và chúng tôi sẽ được áp dụng. Bản quyền sở hữu tài sản trí tuệ Tất cả bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bao bì thương mại và những tài liệu và tài sản sở hữu trí tuệ khác, bao gồm văn bản, hình ảnh, biểu trưng (logo) và câu định vị thương hiệu (slogan), các định dạng, thiết kế, video hình ảnh và giấy tờ… (gọi chung là “Tài sản sở hữu trí tuệ”) do CTCP Skyfarm sở hữu, quản lý hoặc giữ bản quyền và được sự chấp thuận của người sở hữu liên quan, và được sự bảo hộ của luật bản quyền và bảo hộ thương mại Việt Nam và quốc tế.

Quý khách được phép tiếp cận, xem, tải về và in các tài sản sở hữu trí tuệ và các tài liệu khác trên website của chúng tôi chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Điều này có thể được miễn là quý khách (1) giữ nguyên tất cả dấu hiệu bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu thương mại, và các thông báo độc quyền khác trên tất cả tài sản sở hữu trí tuệ; (2) không được sửa hoặc thay đổi tài sản sở hữu trí tuệ theo bất cứ cách nào; (3) không cung cấp hoặc bán hoặc phân phối tài sản sở hữu trí tuệ vì lợi ích thương mại cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi không chấp thuận bất kỳ một trường hợp sao chép (trừ những trường hợp đề cập trên đây), xuất bản, chuyển giao, phân phối, trưng bày, biến đổi, sáng tạo, bán hoặc tham gia bất kỳ sự buôn bán trao đổi hoặc khai thác trục lợi trong bất kỳ trường hợp nào, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ của CTCP Skyfarm. Tên và biểu trưng của Götula, trang web götula.vn, Skyfarm, và tất cả hình đồ họa, biểu trưng, biểu tượng, kiểu chữ đều là nhãn hiệu thương mại của Skyfarm tại Việt Nam và các nước khác.

Gửi thông tin lên website Nếu website Götula cho phép quý khách gửi thông qua hoặc gửi tới website của Götula các bài đánh giá, nhận xét và ý kiến phản hồi và các hình thức liên lạc khác, hình ảnh, video, hoặc bất kỳ nội dung nào khác (gọi chung là “Nội dung người dùng”), Götula hoan nghênh những nội dung người dùng này miễn là những nội dung này phù hợp với Điều khoản sử dụng.

Quý khách đồng ý rằng bất kỳ Nội dung người dùng nào mà quý khách gửi đi: (1) sẽ chính xác và quý khách là tác giả và/hoặc chủ sở hữu duy nhất của nội dung; (2) sẽ không xâm phạm hoặc ủng hộ việc vi phạm bất kỳ luật bộ luật và quy định, hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này; và sẽ không gây tổn hại cho bất kỳ người hoặc thực thể nào; (3) sẽ không xâm phạm bất kỳ quyền lợi của một bên thứ ba; (4) sẽ không bao gồm, cung cấp tài liệu và các đường liên kết có thể bị coi là nguy hại, khiêu dâm, khiếm nhã, dâm tục, bạo lực, thoá mạ, gạ gẫm (lôi kéo) buôn bán, gửi thư hàng loạt, thư rác và vận động chính trị. Götula không có trách nhiệm pháp lý với bất kỳ nội dung bạn gửi đi. Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng vào bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn với bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu không mang tính riêng tư mà quý khách gửi tới trang web của chúng tôi như sau: (1) kiểm soát Nội dung người dùng; (2) sử dụng, thay đổi, hoặc tiết lộ Nội dung người dung trong một số trường hợp nhất định cho bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật.

Quý khách công nhận và đồng ý rằng quý khách sở hữu Nội dung người dùng mình gửi đi và việc Götula sử dụng chúng sẽ không xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật. Götula có quyền quyết định sử dụng những thông tin này hay không. Thông tin về sức khỏe và dinh dưỡng Tất cả thông tin về dinh dưỡng và sức khoẻ trên trang web của chúng tôi nhằm mục đích duy nhất là trang bị kiến thức. Những thông tin này không phải là những lời khuyên y khoa và/hoặc kiểm tra y tế cho từng cá nhân. Quý khách nên thăm khám những bác sĩ chuyên khoa phù hợp với tình trạng sức khoẻ của mình hoặc các dịch vụ và kiểm tra y tế. Giới hạn trách nhiệm pháp lý Trong mọi trường hợp và trong mọi nguyên lý về pháp lý và công bằng (hợp tình hợp lý), Götula và nhân công, giám đốc, nhân viên, đại lý và chi nhánh của chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý trước quý khách hoặc bất kỳ cá nhân nào khác về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp dù thuộc bất kỳ bản chất gì phát sinh hoặc có liên quan tới việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website của Götula, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại và/hoặc tổn thất về thu nhập hoặc lợi nhuận, dữ liệu, tính chính xác của kết quả, hoặc việc thất bại hoặc vận hành sai chức năng của máy tính, cho dù theo hợp đồng, do sai lầm của cá nhân hoặc dân sự, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc mặt khác, ngay cả khi Götula đã được thông báo, hoặc chắc chắn biết khả năng xảy ra những thiệt hại này. Những điều trên đây, trong bất kỳ trường hợp nào, Götula sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ thiệt hại vượt quá mức chi phí mà quý khách đã phải trả liên quan đến việc sử dụng trang web của Götula trong thời gian 6 tháng trước ngày xảy ra khiếu nại.

Mọi nguồn tham khảo trên trang web của Götula về bất kỳ tên, nhãn hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba, hoặc đường liên kết đến các website của bên thứ ba, hoặc thông tin đều không phải là một sự xác nhận, bảo trợ hoặc khuyến nghị của bên thứ ba, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Götula không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ pháp lý về chức năng, sự hoạt động, không hoạt động, chế độ cài đặt riêng tư, các chính sách riêng tư, điều khoản hoặc nội dung của bất cứ trang web liên kết từ bên thứ ba hoặc bất kỳ đường dẫn nào trong một trang web liên kết. Quý khách tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng các trang web liên kết từ bên thứ ba và nội dung trong các trang này và việc sử dụng này sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện, các chính sách riêng tư, các chế độ cài đặt và chức năng tương tác của bên thứ ba. Các hành động không được phép Website của Götula có thể được sử dụng cho những mục đích pháp lý phù hợp với điều khoản quyền sử dụng được cho phép theo Điều khoản sử dụng này. Một điều kiện sử dụng website của Götula là quý khách đảm bảo với Götula rằng sẽ không sử dụng trang web của Götula cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, hoặc không được phép theo Điều khoản sử dụng này. Dù quý khách đại diện cho chính mình hoặc một bên thứ ba, trừ phi quý vị đã thông báo trước bằng văn bản gửi tới Götula và được chấp thuận, quý khách có thể sẽ không thể làm những việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn: (1) bất kỳ hành động có thể cấu thành việc xâm phạm sự riêng tư (bao gồm đăng tải thông tin cá nhân không được sự chấp thuận của cá nhân liên quan) hoặc bất kỳ quyền cá nhân hợp pháp khác; (2) sử dụng website và/hoặc theo một cách nào khác để nói bôi nhọ Götula, nhân viên của chúng tôi, hoặc các cá nhân khác, hoặc hành xử theo cách gây tiếng xấu cho Götula; (3) tải lên các files có chứa virus gây thiệt hại về tài sản cho Götula hoặc tài sản của các cá nhân khác; và (4) đăng tải hoặc truyền tải lên website và/hoặc mặt khác là những tài liệu không được ủy quyền bao gồm nhưng không giới hạn với riêng tài liệu mà chúng tôi coi là gây phiền nhiễu, thiệt hại cho hoặc vi phạm hệ thống hoặc mạng lưới an ninh, làm mất uy tín của Götula hoặc bên thứ ba cũng như phân biệt chủng tộc, tục tĩu, khiêu dâm, đe dọa, hoặc những việc làm trái pháp luật.

Tin tuyển dụng
Video

VTV1 - Hầm Đèo Cả hoạt động xóa điểm đen tai nạn giao thông

Hình ảnh
 • Ảnh 5

  Ảnh 5

 • Ảnh 4

  Ảnh 4

 • Ảnh 3

  Ảnh 3

 • Ảnh 2

  Ảnh 2

 • ảnh 1

  ảnh 1

 • TVT
 • Capave
 • Thanh hóa
 • Viettinbank
 • Deoca
 • Sông đà