DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG

TT Tên hợp đồng Trị giá

Dự án Đầu tư Xây dựng Hầm đường bộ qua đèo Cả

  Tên Hợp đồng: Tư vấn khảo sát bổ sung để lập dự án đầu tư  theo hướng tuyến mới.

8,989 tỷ đồng.

  Tên Hợp đồng: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, lập dự toán và tổng dự toán.

40,257 tỷ đồng.

  Tên Hợp đồng: Thầu phụ Công ty CPĐT xây dựng Hải Thạch về việc tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công gói thầu số 6: Xây dựng đường dẫn Phía Nam.

2,900 tỷ đồng.

  Tên Hợp đồng: Thầu phụ Công ty CP xây dựng Sông Đà 10 về việc tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công gói thầu 1B-2: Xây dựng 1/2 Hầm Phía Nam Đèo Cả. 9,434 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Thầu phụ Công ty CP xây dựng và đầu tư 492 về việc tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công gói thầu sô 5: Xây dựng cầu số 2,3,5. 1,530 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Thầu phụ Tổng công ty XDCT giao thông 8 về việc tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công gói thầu số 4: Xây dựng Đường dẫn Phía Bắc bao gồm cả cầu trên tuyến trừ cầu thép.

0,431 tỷ đồng

  Tên Hợp đồng: Thi công xây dựng gói thầu số 10: Xây dựng khu tái định cư hầm đường bộ qua Đèo Cả. 37,801 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Thầu phụ cho Công ty cổ phần Sông Đà 10 - thi công hạng mục cấp điện phục vụ thi công hạng mục hầm Cổ Mã. 2,707 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Thi công xây dựng gói thầu số 6: Xây dựng đường dẫn Phía Nam.

225,300 tỷ đồng.

  Tên Hợp đồng: Thầu phụ cho Tổng công ty xây dựng CTGT 8 - thi công xây dựng đường dẫn Phía Bắc. 310,500 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Tham gia liên danh tư vấn Nippon Koei-Apave thực hiện công tác tư vấn giám sát xây dựng phần BOT của dự án. 35,988 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Thầu phụ liên danh tư vấn Apave-Dohwa-Tedi south thực hiện công tác tư vấn giám sát xây dựng phần BT của dự án. 62,760 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Thí nghiệm phục vụ xây dựng gói thầu số 4: xây dựng đường dẫn Phía Bắc cho liên danh nhà thầu Cienco 8 and Licogi 18.6. 4,228 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Thí nghiệm phục vụ xây dựng gói thầu số 5: xây dựng các cầu số 2, 3, 5 nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 và Công ty CP đầu tư xây dựng Bản Thái. 4,093 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Thí nghiệm phục vụ xây dựng gói thầu số 1-A2: xây dựng ½ hầm Phía Bắc cho liên danh nhà thầu Quản Trung-Công trình ngầm-Tổng công ty Lũng Lô. 13,559 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Thí nghiệm phục vụ xây dựng các gói thầu Phía nam dự án: bao gồm gói thầu 1-B1; 1-B2; 02; 12; 06 và tái định cư số 2 cho các nhà thầu thi công. 8,619 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Cung cấp vật liệu cho nhà thầu Tổng công ty XDCT giao thông phục vụ thi công xây dựng gói thầu số 4: Xây dựng đường dẫn Phía Bắc. 18,850 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Cung cấp vật liệu cho nhà thầu Công ty CP XD cầu đường số 18.6 phục vụ thi công xây dựng gói thầu số 4: Xây dựng đường dẫn Phía Bắc. 20,000 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Cung cấp vật liệu cho nhà thầu Công ty CP cơ khí XDCT 623 phục vụ thi công xây dựng gói thầu số 10: Hạng mục xây dựng khu tái định cư. 8,000 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Cung cấp vật liệu cho nhà thầu Công ty CP XD Hùng Vũ phục vụ thi công xây dựng gói thầu số 10: Hạng mục đường công vụ B1a. 15,000 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Cung cấp vật liệu cho nhà thầu Công ty CP đầu tư xây dựng Bản Thái vụ thi công xây dựng gói thầu số 5: Xây dựng các cầu số 2, 3 và 5.  
  Tên Hợp đồng: Cung cấp vật liệu cho nhà thầu Công ty CP XD Miền Tây phục vụ thi công xây dựng gói thầu số 6: Xây dựng đường dẫn Phía Nam.  

Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng QL1A – đoạn Khánh Hòa

  Tên Hợp đồng: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đoạn Km1405 + 00 - Km1418 + 00. 13,222 tỷ đồng
  Tên Hợp đồng: Cung cấp vật liệu cho nhà thầu thi công gói thầu XL-02: xây dựng đoạn Km1377 + 600-Km1383 + 00.  
  Tên Hợp đồng: Thi công xây dựng gói thầu XL-01: Xây dựng đoạn Km1374 + 525 - Km1377 + 600. 85,106 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Thi công xây dựng gói thầu XL-02: Xây dựng đoạn Km1377 + 600 - Km1383 + 000. 131,932 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Thi công xây dựng gói thầu XL-11.1: Xây dựng 05 cầu Ấp Thanh Châu, Bàu Lá, Núi Đất, Cây Găng,
Mun An.
74,287 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Thi công xây dựng gói thầu XL-06.1: Xây dựng đoạn Km 1412 + 00 - Km 1413 + 0005. 22,92 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị đoạn Km1374 + 525 - Km14392 + 00 và đoạn Km1418 + 00-Km1425 + 00. 8,250 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất các gói thầu xây lắp của dự án. 0,450 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Thí nghiệm phục vụ xây dựng các gói thầu XL-01 (Công ty CPXD Miền Tây và Công ty CP cơ khí
Xây dựng 623); XL-02 (Công ty CPXD Miền Tây); XL-03 (Công ty CPXL ĐELTA); XL-04 (Liên danh Công ty Minh
Phát-Đất Phú).
4,391 tỷ đồng.
  Tên Hợp đồng: Cung cấp vật liệu cho nhà thầu thi công gói thầu XL-01: xây dựng đoạn Km1374 + 525-Km1377 + 600.  

Dự án Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Hưng Phú

  Tên Hợp đồng: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hưng Phú. 1,350 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trang trí và lan can cầu Hùng Vương

  Tên Hợp đồng: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống điện chiếu sáng trang trí và lan can Cầu Hùng Vương. 0,900 tỷ đồng.

Dự án Khu trung tâm hành chính mới và Khu dân cư mới (bao gồm Khu tái định cư) xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên)

  Tên Hợp đồng: Tư vấn khảo sát, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; lập dự án đầu tư; lập thiết kế BVTC Dự án khu trung tâm hành chính mới và khu dân cư mới (bao gồm khu tái định cư) xã Hòa Tâm, huyện Đông. 15,000 tỷ đồng

 

 

QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
Video

Quốc hội TV - Khởi động dự án mở rộng hầm Hải Vân 2

Hình ảnh
  • ACIT
  • Sd
  • cm
  • ht-vat lieu
  • Hl
  • Bb
  • Hải thạch