TT  Nội dung  Địa điểm

1

Cung cấp vật liệu cho các nhà thầu thi công các gói thầu 4; 5; 6; 10... thuộc Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả

  tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

Cung cấp vật liệu cho các nhà thầu thi công các gói thầu XL-01; XL-02... thuộc Dự án đầu tư xây dựng công tr.nh mở rộng QL1

tỉnh Khánh Hòa

 

 

 

QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
Video

Quốc hội TV - Khởi động dự án mở rộng hầm Hải Vân 2

Hình ảnh
  • ACIT
  • Sd
  • cm
  • ht-vat lieu
  • Hl
  • Bb
  • Hải thạch