TT  Nội dung  Địa điểm

1

Thầu phụ cung cấp dịch vụ hậu cần phục vụ công tác tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật phần BOT cho Liên danh tư vấn Nippon Koei Co., Ltd vàNippon Koei Việt Nam

  tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

Thầu phụ cung cấp dịch vụ hậu cần phục vụ công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị phần BOT cho Liên danh tư vấn Nippon Koei Co., Ltd và Apave Châu Á Thái Bình Dương

tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

3

Cung cấp dịch vụ bảo vệ văn ph.ng cho các Công ty CP đầu tư Đèo Cả và Công ty CP đầu tư Đèo Cả Khánh Hòa

thành phố Hà Nội

4

 Cung cấp dịch vụ nhà hàng, khách sạn tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa

5

 Cung cấp thể thao giải trí sân tập Golf tỉnh Phú Yên  

6

 Trường mầm non tư thục  tỉnh Phú Yên

 

 

QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG
Video

Quốc hội TV - Khởi động dự án mở rộng hầm Hải Vân 2

Hình ảnh
  • ACIT
  • Sd
  • cm
  • ht-vat lieu
  • Hl
  • Bb
  • Hải thạch